Lastas undervejs med løsning - Artikel fra DTL magasinet nr. 04 | 2018

Tekst af Thomas Rumph og foto af Niels Møller Madsen