Lastas garanterer

for kunder efter Noer-konkurs

Det var med stor beklagelse, at vi modtog meddelelsen om Carsten Noer A/S´konkurs," siger adm. direktør Anders K. Larsen, Lastas A/S og fortsætter:
Ingen skal dog være i tvivl om, at vi står bag de kunder, der har handlet nye DAF ved Carsten Noer, så garantien stadig vil være gældende.

Vi hjælper således allerede de kunder, der i dag er kørt i stykker i udlandet med garantistillelse," siger Anders K. Larsen.

Er der kunder ved Carsten Noer A/S, der har spørgsmål angående garanti-reparationer, er de velkomne til at kontakte Lastas A/S," fastslår Anders K. Larsen.