ASFALTTRAILERNE ER DE FØRSTE

LM Transport, Ans A/S

LM Transport, Ans A/S i byen Ans, der ligger med udsigt over Tange Sø mellem Aarhus og Viborg, har omkring 110 forvogne og trækkere i den motoriserede del af flåden - og et ikke nyligt opgjort antal trailere og kærrer, hvoraf Lastas har leveret størsteparten.

Leif Møller, som driver transportvirksomheden sammen med sin datter Maria Møller, nævner først asfalttrailerne. »Det er rundtipkærrer og -trailere fra Kel-Berg. De har en god isoleringsevne,« fremhæver Leif Møller og fortsætter: »Jeg synes faktisk, at Lastas har noget godt grej. Materiellet passer godt til det, vi kører med.«
 
Og det, LM Transport, Ans A/S kører med, er med Leif Møllers ord alt, hvad der kan flyttes med tipbiler - sand, sten og grus for eksempel. Og det meste af det med tip, har Lastas i Hedensted leveret.
 
Ud over transport med tip-biler, håndterer LM Transport, Ans A/S også en del gods, der skal bringes frem til modtagerne i ly for regn, slud og sne. Derfor har Lastas gennem årene også leveret en del gardintrailere til virksomheden. »Vi har nogle Kel-Berg mega gardintrailere, som vi bruger til transport af glas,« siger han og forklarer, at de er monteret med truckbeslag i bagenden, så chaufførerne kan medbringe en truck til af- og pålæsningen. 

UNDER NORMALE OMSTÆNDIGHEDER
Leif Møller fremhæver også, at Lastas er ret hurtig til at levere de mest gængse typer af kærrer og trailere. »De har været gode til at tage materiel hjem på lager,« siger Leif Møller og fortsætter: »Så under normale omstændigheder er leveringstiden kort.« Men hvornår var det sidst normale omstændigheder. Leif Møller må ligesom de fleste andre transportfolk konstatere, at det er længe siden, det har været normale omstændigheder. Ikke blot med hensyn til det, der skal koblet på og bagefter, men også med det motoriserede materiel, der skal trække rundt med læssene.  

CHAUFFØRER M/K ER VELKOMNE
Med omkring 110 forvogne og trækkere i flåden, er LM Transport, Ans A/S en halvstor arbejdsplads. Leif Møller forklarer, at der er én eller halvanden mand på bilerne. På nogle er der to. Derfor ligger det lige for at spørge ham om, hvordan virksomheden tiltrækker folk. Om de oplever chaufførmangel. »Det går godt,« siger han og konstaterer, at chaufførmangel ikke er et begreb, der tynger virksomheden. »Vi betaler folkene løn efter overenskomsten og har noget godt grej. Og så taler vi sammen - og med hinanden!«

Og medarbejderne er både M’er og K’er - flest K’er på kontoret, men der er også et par eller flere blandt chaufførerne. »Kvinder kan godt, så vi har ikke berøringsangst for at ansætte kvindelige chauffører,« siger Leif Møller og fortsætter: »Her er ingen diskrimination. Vi ansætter dem, der bor rigtigt i forhold til kørslen. De mest kompetente. Ligestilling og ligeberettigelse, og chaufførerne får også alle samme løn. Hvor nogle kvinder kan mangle lidt på fysikken, så har de nogle andre kvaliteter,« siger vognmanden.

Vognmanden konstaterer desuden, at firmaets chauffører er ret gode til dagligt at gå en tur rundt om deres køretøjer og tjekke lys og lignende - og om der er tryk nok i dækkene, så flade oplevelser hører til sjældenhederne.

Lastas takker for handlerne gennem årene.