Nykøbing Dag- & Industrirenovations nye

Kel-Berg 3 akslet Hardox tipkærre


Nykøbing Dag- & Industrirenovation ved Vognmand Bjørn Filtenborg er for nyligt kørt fra Lastas i Hedensted, med deres nye Kel-Berg 3 akslet Hardox tipkærre med 3-vejs tip. Vognmand Filtenborg er en generations virksomhed, som startede op i 1978 i Nykøbing Mors og har i dag ca. 50-60 ansatte. På deres 10 hektar store grund har de kontor, værksted og hal, samt jordhotel, kompostsortering, kompost og eget affaldssortering. Deres hovedaktivitet er indsamling af affald, men tilbyder også entreprenørkørsel til alle formål, udlejning af affaldscontainer og tømning, slamsugning, blokvognskørsel, reparationer af grusveje, samt udlægning af sand og grus. Affald og pap/papir modtages til videre forarbejdning. Derudover modtager de gerne jord til jordhotel, knusning af alle typer genbrugs materialer, samt løfte- og krangrab opgaver.

Chassis opbygning:
▪ Længdevanger opsvejset i I-profil
▪ Stærke tværvanger og forstærkninger, som giver et meget stabilt chassis
▪ Højde justerbar 4 x 50 mm
▪ Cyklistværn i begge sider

Kassens opbygning:
▪ Tophængte sider fremstillet i stål-profiler, med bundhængsler, så de kan klappes ned
▪ En stor bagklap, øverste del fremstillet i stål profiler, med mekanisk åbning med 2 stk. klør i bund
▪ Bund fremstillet i 5 mm Hardox stål, forstærket under bund med U-profiler

Kærren er leveret med 3 x 9 tons BPW-aksler med tromlebremser. 

Den nye tipkærre er leveret af 
Jan Bertelsen
fra Lastas Trucks Danmark A/S

Vi takker for handlen og ønsker 
Nykøbing Dag- & Industrirenovation ved Bjørn Filtenborg
held og lykke med den nye Kærre i fremtiden.